مدیر امورمهندس ونظارت شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از اجرای موفق طرح رینگ خطوط فشار متوسط منطقه ده بالا و طزرجان با استفاده از برج های مشبک خبر داد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo