چاله ای که شهرداری هشترود می تواند با اندکی آسفالت آن را پر کند در یکی از خیابان های پرتردد شهر به حال خود رها شده و هر روز شاهد گیرافتادن خودروئی در آن هستیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo