سید روزبه هاشمی با اشاره به اینکه برخورد شبکه برق با درختان باعث تلفات فنی می‌شود، گفت: دستکاری کنتور، سرقت انرژی برق، معیوب بودن کنتور از جمله عوامل ایجاد تلفات غیرفنی در شبکه برق‌رسانی است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo