معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد گفت: خودرو ماکسیما در بلوار وکیل آباد مشهد به علت نامعلومی از مسیر اصلی منحرف و پس از برخورد با ستون برق فشار قوی متوقف شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo