در پی برخورد یک دستگاه خودروی سنگین با شبکه برق هشت بنگله یکی از ترانس های خط انتقال برق دچار آتش سوزی شد که این حادثه منجر به از کار افتادن این ترانس گردید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo