تعداد مرگ و میرهای ناشی ازبرق گرفتگی کمتر از تعداد مرگ و میرهای ناشی از تصادف با تجهیزات برقی مثل تیر و دکل و… است. جای این تیر و دکل ها اشتباست یا همشهریان ما نمیدانند کجا تصادف کنند؟

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo