اولين جلسه فني گزارش عملكرد فعاليت هاي انجام شده در زمينه بررسي تلفات انرژي با هدف كاهش و رسيدن به ميزان تعيين شده با حضور دكتر ياقوتي عضو كميته عالي كاهش تلفات انرژي توانيردر محل سالن جلسات ستاد مركزي اين شركت برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo