با حضور مدير دفتر مبادلات برون مرزي شركت مديريت شبكه برق ايران نتايج پروژه تحقيقاتي و مدل ديناميكي «بررسي دلايل جزيره اي شدن شبكه برق آذربايجان و ارائه راهكارهاي لازم جهت جلوگيري از آن» و در شركت برق منطقه اي آذربايجان ارائه شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo