در سيستم کنترل DCS طراحي شده توسط شرکت ABB ، شبکه اي از واحدهاي کنترلي از طريق يک حلقه ي ارتباطي C-NET به يکديگر متصل شده اند که مي توانند اطلاعات را بايکديگر به اشتراک گذارند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo