به گزارش برق نیوز، به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان، علي اكبر خليفه كارشناس برق روستايي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان در اين زمينه اعلام كرد: پس از تبادل موافقتنامه برق روستايي سال 95 بين شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان و دفتر برق روستايي شركت توانير، روستاي دره دراز از توابع شهرستان بم با 10 خانوار اولين روستايي است كه در سال جاري از نعمت برق بهره مند شد.

وي افزود: اين روستا كه در مسير صعب العبور كوههاي دهبكري قرار دارد با اعتباري معادل 1130 ميليون ريال از طريق نصب 10 سامانه فتوولتائيك برقرساني شد.

وي خاطر نشان ساخت: اگر قرار بود برقرساني به اين روستا از طريق شبكه هاي سراسري برق صورت گيرد به اعتباري معادل 1920 ميليون ريال نياز بود كه تامين برق روستاي فوق از طريق انرژي فتوولتايك منجر به صرفه جويي 70 درصدي در ميزان ريالي طرح فوق شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo