مدیر توزیع برق شهرستان فاروج با اعلام این خبر گفت: در راستای برق رسانی به روستاهای زیر 20 خانوار باقی مانده، آخرین روستای بی برق شهرستان با صرف اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال از نعمت برق بهره مند شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo