در چند سال اخیر تلاش دولت بر این است از محل کمک وزارت نفت و همکاری وزارت نیرو این امر اتفاق افتد که در حال حاضر منتظر بودجه هستیم که بودجه توسط وزارت نفت تامین شد و کارهای اجرایی را جهاد کشاورزی انجام خواهد داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo