صادرات برق به عنوان يكي از اولويت هاي وزارت نيرو مطرح است و با توجه به نياز كشورهاي همسايه به برق در بسياري از مرزهاي ايران با كشورهاي مجاور امكان صادرات برق فراهم است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo