مدیر توزیع برق شهرستان تویسرکان گفت: برای انجام تعمیرات شبکه برق تویسرکان، برق این شهرستان 21 دی ماه سال جاری از 9 صبح تا 15 و 30 دقیقه بعدازظهر قطع می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo