درصورت اجرایی شدن این طرح با نصب نیروگاههای 3 و 5 کیلوواتی خورشیدی در منازل خانواده های تحت پوشش جهت خودکفائی خانوارها یک درآمد پایدار برای خانواده های مذکور ایجاد خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo