ولي الدين مصلحتي شربياني مجري طرح برق روستايي كشور دریزدگفت: توان نیروگاههای خورشید ی در روستاهای کشور حدود 2 مگاوات است.وتاکنون 170 روستای کشور از طریق سیستم فتوولتائیک برقرسانی شده است .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo