با حضور مهندس فرخي فرماندارشهرستان زنجان ‌ آيين افتتاح 610پروژه ي اين شركت با اعتباري بالغ بر 157ميلياردريال و بهره برداري از پروژه هاي تامين برق شبكه بيمه سلامت ، مجتمع ادارات گاوازنگ و جابجايي وساماندهي 1100متر شبكه فشارمتوسط شهر نيك پي برگزار گرديد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo