رییس سندیکای صنایع آلومینیوم با بیان این که 52 درصد از آلومینیوم تولیدی کشور صادر می شود که قیمت آن از قیمت های جهانی پایین تر است، گفت: به رغم سرمایه گذاری های زیاد در آلومینیوم هرمزال نبود برق کافی نصف ظرفیت این کارخانه را بلااستفاده گذاشته است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo