قیمت تمام شده تولید برق برای هر واحد اگر ١٠٠ تومان باشد توانیر در حال حاضر ٣٠ تومان آن را از مصرف کنندگان دریافت می کند . اگر حالا قیمت برق مصرف کننده ٥٠ درصد افزایش یابد و محقق شدن درآمد بیشتر از سوی توانیر می تواند راهی برای کار بیشتر باشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo