مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران گفت : برق حدود ۱۰ روستای بخش های چمستان و مرکزی نور همچنان به علت ارتفاع زیاد برف و عدم دسترسی به آن ها قطع است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo