بخش اعظم هزينه احداث اين 22 هزار مگاوات نيروگاه از طريق منابع مالي خارجي و بخشي نيز از طريق منابع مالي داخلي و سرمايه‌گذاري دولت تامين خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo