مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گلستان درنشست با همکاران ستادی مهم‌تریــن برنامه‌ها و محــورهای کاری شرکت توزیع برق استان در سال 95 را تشریح کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo