در راستای دستیابی به اهداف کلان حوزه روابط عمومی و همچنین ضرورت برنامه ریزی راهبردی به منظور تحقق چشم انداز شرکت، استراتژی دفترروابط عمومی توزیع نیروی برق تهران بزرگ تدوین شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo