مدیرعامل توانیر برنامه تبادل و ترانزیت برق بین ایران و روسیه وجود دارد و زمستان‌ها برق به روسیه صادر و تابستان‌ها برق از این کشور وارد می‌کنیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo