قائم مقام توانير تامين مالي در بخش هاي توليد، انتقال و توزيع، ناكارايي در نظام بنگاهداري برق، بالابودن هزينه هاي تامين برق و گران اداره كردن صنعت برق، عدم تعادل منابع و مصارف صنعت برق، انباشت بدهي ها، عدم وجود بخش خصوصي كارامد و واقعي را از جمله چالش هاي صنعت برق بيان كرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo