به گزارش برق نیوز به نقل از روابط عمومي شركت مديريت توليد برق جنوب غرب، سلطانمراد رستمي رييس اداره خدمات نيروگاه سيكل تركيبي آبادان با بيان برنامه هاي آينده، گفت: كه توسعه و نگهداري فضاي سبز در نيروگاه آبادان يك ضرورت اساسي مي باشد.

رييس اداره خدمات نيروگاه، برنامه هاي چهارگانه فضاي سبز نيروگاه آبادان را بدين شرح اعلام كرد: توسعه فضاي سبز در سيكل بخار، نصب سيستم آبياري قطره اي هوشمند، اصلاح خاك و عمليات خاك ورزي از طريق چالكود و كانلكود و هرس هندسي درختان.

رستمي گفت: شرايط اقليمي در آبادان به گونه اي است كه مي توان آن را به دو فصل گرم و معتدل تقسيم كرد. يعني هشت ماه در سال گرم و چهارماه معتدل مي باشد. از طرفي مجاورت آبادان با صحراي عربستان و عراق باعث گرديده كه در تابستان، شاهد وزيدن بادهاي داغ از ناحيه ي جنوب و گردغبار شديد باشيم.

وي افزود: شرايط فوق و وجود گردوغبار، علاوه بر خطرات و زيان هايي كه براي انسان ايجاد مي كند بر تجهيزات نيروگاهي نيز اثر مخرب دارد.

رييس اداره خدمات نيروگاه سيكل تركيبي آبادان با توضيح فوايد زيست محيطي فضاي سبز گفت: در محيط هاي صنعتي نياز به فضاي سبز زنده و با نشاط، بيشتر از نقاط ديگر احساس مي شود. از طرفي فضاي سبز در مراكز نيروگاهي باعث مي شود كه سپري در مقابل اشعه هاي مضر و ريزگردها ايجاد شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo