معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر با اشاره به اینکه مدیریت مصرف برق موجب رشد اقتصاد ملی می شود گفت: برنامه های مدیریت مصرف برق با جدیت بیشتر پیگیری و اجرایی خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo