هاشمی راه اندازی خطوط مخابراتی مناسب ، تهيه و راه اندازی نرم افزار ثبت خاموشی ، تهيه و راه اندازی سيستم Contact Center و تجزیه و تحليل و اطلاعات مرکز تماس را از بخش هاي اساسي در راه اندازي مرکز فوریت های برق 121 عنوان کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo