بررسی ها نشان می دهد شركت برق منطقه اي تهران در حال تدارك جهت برون سپاری و برگزاری مناقصات برخی از پستهای انتقال و فوق توزیع مي باشد. این شرکت بنا به دلایلی در نظر دارد عمليات بهره‌برداری پستهای بلافصل نيروگاهی را به همان نيروگاه ها واگذار نماید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo