مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان گفت: مميزي فرصت بسيار مناسب و كم نظيري را بوجود آورده براي يادگيري و به نظر من يك كارگاه آموزشي تمام عيار در جهت استقرار سازمان ياد گيرنده است و انتظار مي رود همكاران نهايت استفاده را از اين فرصت ببرند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo