نخستين نشست كارگروه تخصصي حاكميت خوب به منظور طراحي مدل شايستگي اعتماد در شركت توزيع نيروي برق برگزار شد.در اين نشست مدير پژوهشكده اجتماعي پژوهشگاه نيرو هدف از اين پروژه را تدوين و پياده سازي مدل شايستگي اعتماد براي تمام ذينفعان كليدي شركت عنوان كرد و افزود: حاكميت خوب پايه شايستگي و جلب اعتماد ذينفعان شركت است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo