مهندس شبيهي مدير عامل اين شركت به عنوان رئيس كميته عالي انرژي استان مركزي ضمن مهم خواندن مقوله انرژي گفت: تقسيم وظايف در بخش انرژي براي عملياتي نمودن برنامه راهبردي انرژي در برنامه ششم توسعه مي تواند راهگشاي بسياري از مشكلات در بخش هاي توليد و … باشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo