درراستاي ارتقاي هماهنگي بين مديران عامل صنعت آب و برق استان فارس، اولين نشست انسجام بخشي و مديريت بحران، به رياست مهندس عبدالعزيز كريمي رييس شوراي هماهنگي مديران وزارت نيرو در استان فارس، در سالن اجتماعات شهيد هاشمپور برق فارس برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo