مدیرعامل سازمان بهره‌ وری انرژی ایران (سابا) از برگزاری جشنواره ساختمان صفر تا پایان سال جاری خبرداد.
اخیرا به منظور کاهش تلفات برق، سه شرکت در سطح کشور، ماموریت یافته اند تا طرح جایگزینی یخچال های استاندارد جدید ساخت داخل را با یخچال های فرسوده و قدیمی با استفاده از وام بانکی، با اقساط بدون بهره اجرایی کنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo