جلسه آشنایی با فرآیند عقد قرارداد خرید تضمینی برق از مشترکین با حضور مدیران و نمایندگان شهرستان های تابعه شرکت توزیع نیروی برق استان قم برگزار گردید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo