مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در جلسه اختتامیه ممیزی بخش های غیرفنی ابلاغی شرکت توانیر گفت: ممیزی ضوابط ابلاغی شرکت توانیر، بستر را برای گام نهادن در مسیر توسعه و پیشرفت آماده می کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo