جلسه كابردي سازي GIS در حوزه بهره برداري با حضور مجري اين پروژه در شركت توانير، مديرعامل برق لرستان، معاونان و مديران در محل شركت توزيع برق لرستان برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo