مدیر دفتر منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق کردستان هدف از برگزاری این دوره آموزشی را آشنایی مدیران و کارکنان با اصول آراستگی محیط کار، بهبود فضای سازمانی، ارتقای بهره وری و رضایت شغلی کارکنان و تسریع در پاسخگویی به نیازهای مشتریان و مراجعین شرکت عنوان کرد.

شرافت عطایی، کایزن را یک سبک مدیریتی ژاپنی اعلام کرد که فلسفه آن بهبود مستمر در زندگی شغلی، اجتماعی و خانوادگی است و افزود: اگر در سازمانی به صورت اصولی و علمی اجرا شود می تواند موجبات رشد و تعالی کارکنان و در نهایت بالندگی سازمان را فراهم آورد.

وی اظهار کرد: توجه به اینکه شرکت های توزیع برق به عنوان تامین کننده یکی از خدمات مهم و حیاتی مردم نیازمند به کارگیری روش ها و سیستم های مدرن مدیریتی است از این رو آشنایی همکاران با مفاهیم مدیریت کایزن می تواند در بهبود عملکرد آنها و نیز رضایت خاطر مشترکین و مراجعان سازمانی بسیار موثر باشد.

عطایی در ادامه گفت: در سیستم مدیریتی کایزن جهت بهبود در سازمان ها به تغییرات انفجاری یا ناگهانی نیازی نیست و هر نوع بهبود یا اصلاح به شرط آنکه پیوسته و مداوم باشد، ارتقای بهره وری را در سازمان ها به ارمغان خواهد آورد و انتظار می رود هریک از همکاران در حوزه کاری خود با بکارگیری مستمر راهکارهای ساده و کم هزینه هر روز در جهت افزایش بهره وری خود گام بردارند.

وی با اشاره به لزوم پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار به عنوان یکی از پیش نیازهای اجرای سیستم کایزن، گفت: پیش از برگزاری دوره کایزن، دوره آموزشی 5s به منظور آشنایی بیشتر شرکت کنندگان با روش های اصولی آراستگی محیط کار برگزار گردید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo