معاون برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه برق ایران، برگزاری این دوره آموزشی را برای آشنایی با نظام نامه رله و حفاظت ضروری خواند و گفت: سیستم رله و حفاظت شبکه انتقال برق به عنوان مبنایی مهم در پایداری شبکه مطرح می باشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo