رئیس گروه برنامه ریزی و بهسازی نیروی انسانی شرکت توزیع برق خراسان شمالی گفت: دوره آموزشی استانداردهای شبکه های توزیع با حضور 25 نفر از پرسنل تازه وارد شرکت و پرسنل استخدامی سال 1392 برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo