دوره آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO50001 طی دو روز به صورت تئوری و کارگاهی در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo