دوره آموزشی فن ورز شبکه هوائی درجه 2 با حضور بیش از 20 نفر از کارکنان پیمانکاران حجمی در مرکز آموزش جوارکارگاهی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo