دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد با حضور کارکنان شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی برگزار شد. در این دوره عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه ضمن ارائه آمار مربوط به وضعیت اعتیاد در جهان به داده های ملی و تاثیر مصرف مواد اشاره کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo