به گزارش برق نیوز، دوره آموزشی نرم‌افزار «شبیه‌ساز پست» برای مدیران، کارشناسان و بهره‌برداران پست‌های فوق توزیع و انتقال شرکت برق منطقه‌ای یزد برگزار شد.

در این دوره با استفاده از نرم‌افزار تخصصی به مدت ۴۰ ساعت برای 4 گروه طی 16 روز و با هدف بالا بردن دانش بهره‌برداران پست‌های فوق توزیع و انتقال و همچنین کاهش حوادث شبکه‌های انتقال آموزش داده شد.

دیاری مدرس این دوره در این نشست آموزشی در خصوص انجام مانورهای مختلف در شرایط بهره‌برداری عادی از پست‌های ۴۰۰ و ۲۳۰ و ۶۳ کیلوولت بر اساس دستورالعمل‌های بهره‌برداری، تجزیه‌وتحلیل مانورها، عملکرد رله‌های حفاظتی و ثبت داده آن در نرم‌افزار، مطالبی بیان کرد.

شایان‌ذکر است پیش از این نیز، دوره آموزشی مذکور به مدت ۴۰ ساعت طی ۴ روز در شرکت برق منطقه‌ای یزد برگزار شد. تفاوت در این است که این دوره درگذشته بدون کمک نرم‌افزار اجرا می‌شد ولی اکنون با استفاده از نرم‌افزار موجود به‌صورت عملی و کارگاهی به اجرا درآمد و با شبیه‌سازی یک شبکه الکتریکی شامل: پست‌های انتقال و فوق توزیع برق مانورهای فرضی انجام گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo