سومین دوره DBA تخصصی در گرایش استراتژي و مديريت انرژی با هدف ارتقاء دانش و مهارت های تحلیلی و كاربردی مدیران، كارشناسان ارشد و مشاوران ارشد فعال در صنعت برق و نیرو در موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران برگزار می گردد و در پایان دوره مدرک معتبر از دانشگاه تهران و با تایید پروفسور رادنی ترنر، سرپرست بین المللی دوره اعطا می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo