دومین نشست تخصصی کارگروه سیلاب شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در راستای تهیه پیش نویس دستورالعمل طرح مدیریت اضطرار ناشی از سیلاب شهر تهران برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo