سمينار “ريز شبکه ها” توسط دکتر عادل نصيري استاد و معاون پژوهشي دانشکده مهندسي دانشگاه ويسکانسين – ميلواکي ارايه گرديد.

به گزارش برق نیوز سمينار “ريز شبکه ها” از سوي دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر با حضور  اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دانشکده برگزار گرديد.  
 
در اين سمينار مشخصات و نيازمندي هاي انواع ريز شبکه ها ارايه شد. در همين راستا مشخصات چند پروژه تحقيقاتي اتمام يافته پياده سازي عملي ريزشبکه هاي AC براي کاربردهاي مختلف در آزمايشگاه تحقيقاتي انرژي هاي نو دانشگاه ويسکانسين ميلواکي به تفصيل ارايه گرديد و دستاوردهاي پژوهشي آن ها نيز بيان شد.

 لازم به ذکر است سمينار “ريز شبکه ها” توسط دکتر عادل نصيري استاد و معاون پژوهشي دانشکده مهندسي دانشگاه ويسکانسين – ميلواکي ارايه گرديد. همچنين وي آمادگي خود و دانشگاه ويسکانسين ميلواکي را براي برگزاري دوره هاي مشترک تحصيلات تکميلي با دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل اعلام نمود

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo