به گزارش برق نیوز, این سمینارها با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان قم به منظور آموزش و آگاهسازی مدیران و کارشناسان ادارات و همچنین مدیران انرژی صنایع در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 25 و 26 اردیبهشت ماه در قم برگزار می گردد.

مباحث قابل ارائه در بخش اداری شامل مقایسه آمار انرژی در ایران، انواع روش های تولید برق و معرفی نیروگاه های مختلف، مدیریت و ممیزی انرژی در ساختمان، بهینه سازی مصرف انرژی در بخش روشنایی و سرمایش و گرمایش می باشد.

همچنین در بخش صنعت مباحث اصول مدیریت و ممیزی انرژی، استقرار سیستم مدیریت در سازمان و راهکارهای عملی بهینه سازی مصرف انرژی در الکتروموتورها ارائه می گردد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo