شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در راستای آشنایی هر چه بیشتر کارشناسان شرکت با موضوع فرایندهای اجرایی بازار برق ، سمینار آموزشی بازار برق برگزار گردید .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo