سمینار آموزشی سیستم های ارتینگ با همکاری کمیته ساماندهی سیستم ارتینگ شبکه و به همت معاونت منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo